8 клас

Правила за работа в компютърен кабинет – ТУК

ВХОДНО НИВОтест тук

Учебник изд. Домино – тук

Файлове за задачите от учебника – тук

„КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ“

 1. Информационни технологии за социално общуване
  1. Задача
 2. Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение  (OFFICE 365 – УЧЕБНИК)
  1. Работа с Гугъл Диск
  2. Създаване и редактиране на споделен документ – задача
  3. Приложения за безплатно съкращаване на URL адреси
   1. за Google Chrome
   2. за всички браузъри
 3. Среди и средства за споделена съвместна работа – упражнение
  1. Указания за създаване на Google Forms (формуляри)
  2. Задача 1: Да направим заедно Google Forms – въпроси
  3. Задача 2
 4. Ефективно търсене на информация
  1. критерии за търсене – упражнение
  2. Задачи
 5. Компютърни мрежи и услуги – тест

„КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“

 1. Съвременни компютърни системи – история – (преговор)
  1. задачи
 2. Съвременни компютърни системи – компоненти 
  1. задача 1 – изтегли файл
  2. задача 2
 3. Съвременни операционни системи (друг източник)
  1. задача1 – софтуер
  2. задача2 – графичен интерфейс
  3. задача3 – софтуер
 4. Принципи на действие на съвременните мобилни устройства  (друг източник)
  1. задача 1
  2. задача 2
  3. задача 3 – изтегли файл 
 5. Правила за използване и инсталиране на периферни устройства  (друг източник)
  1. задача 1 – периферни устройства
  2. задача 2 – изтегли файл
 6. Тест

„ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ“

 1. Инсталиране и деинсталиране на приложни програми  (друг източник)
  1. инсталиране (видео); деинсталиране (видео)
  2. задача 1
  3. задача 2
 2. Използване на помощни системи и самоучители при работа с приложни програми
  1. Задачи в клас
  2. Домашна работа
 3. Архивиране на данни. (друг източник)
  1. Упражнение 1 – зад.1, зад.2
  2. Упражнение 2
 4. Обобщение
  1. кръстословица
  2. тест

„СЪЗДАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ“

 1. Уеб сайт – основни понятия.
 2. Основни етапи в разработката на уеб сайт
 3. Софтуер за създаване на уеб сайт
 4. Създаване на уеб сайт
 5. Публикуване на уеб сайт в интернет
 6. ………..
 7. …….
 8. ……….

учебна 2018 – 2019

 1. Основни фази в разработка на интернет сайт със статично съдържание
 2. Използване на редактор за създаване на интернет страници.
 3. Основи на HTML. Форматиране на текст. 
 4. СЪЗДАВАНЕ НА УЕБСАЙТ
  1. Упражнение – Създаване на сайт с HTML (изтегли ресурсите за сайта)
  2. Обучителен сайт HTML
 5. Изображения, хипервръзки и таблици в HTML.
 6. Публикуване на интернет сайт.

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

 1. Основни етапи при разработване и изпълнение на групов проект.
 2. Изготвяне на документация за използване на резултатите и продуктите от проекта. Защита на проекта.
  1. Създаване на сайт – планиране,
  2. Примерни теми за проект
  3. Оценка на сайта – Критерии за оценка на сайт
  4. Безплатни редактори за сайт –  wordpress.com / weebly.com /sites.google.com                                                   daskalo.com/ / alle.bg  /wix.com, / simplesite.com
   1. Кратко ръководство за работа с WordPress.com, (видеоинструкции)
   2. Kак да създадем сайт в google sites част 1

   3. Kак да създадем сайт в google sites част 2

WEB базирани образователни ресурси подходящи за самоподготовка от ученици в VIII клас

ИЗХОДНО НИВОТУК

Реклама