8 клас

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 8. КЛАС (изд. Изкуства)

 Е-учебник „Домино“ ,   Материали към задачите и упражненията от учебниците на издателство „Домино“


ВХОДНО НИВОтест тук

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ

 1. Информационни технологии за социално общуване
 2. Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение (Google Drive)
  1. Задача 1
  2. Задача 2
 3. Ефективно търсене на информация
  1. Задачи
 4. Компютърни мрежи и услуги – обобщение
  1.  Задача 3, стр.15
  2.  домашна работа – задача 1, стр.14 от урока

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

 1. Съвременни компютърни системи – история
  1. Задачи
 2. Съвременни компютърни системи – компоненти
  1. Задача1
  2. Задача 2
 3. // Изпитване – ТЕСТ, Практическа задача
 4. Съвременни операционни системи (друг източник)
  1. задача1 – софтуер
  2. задача2 – графичен интерфейс
  3. задача3 – документ OC
 5. Принципи на действие на съвременните мобилни устройства  (друг източник)
  1. задача 1 (specifications.xlsx)
  2. задача 2
 6. Правила за използване и инсталиране на периферни устройства (друг източник)
  1. задача 1 – периферни устройства
  2. задача 2 – (Ports_in_pc.docx)
  3. задача 3 (получена и на имейлите)

Приложни програми

 1. Инсталиране и деинсталиране на приложни програми
  1. Задачи
 2. Използване на помощни системи и самоучители при работа с приложни програми (друг източник)
  1. Задачи
 3. Използване на помощни системи и самоучители при работа с приложни програми
 4. Архивиране на данни.(Използване на архивиращи програми)
  1. Задачи

СЪЗДАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

 1. Основни фази в разработка на интернет сайт със статично съдържание
 2. Използване на редактор за създаване на интернет страници.
  1. WYSIWYG редактор – Microsoft Expression Web 4
 3. Основи на HTML. Форматиране на текст.
 4. СЪЗДАВАНЕ НА УЕБСАЙТ
  1. Упражнение – Създаване на сайт с HTML (изтегли ресурси за сайта)
  2. Обучителен сайт HTML
 5. Изображения, хипервръзки и таблици в HTML.
 6. Публикуване на интернет сайт.

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

 1. Основни етапи при разработване и изпълнение на групов проект.
 2. Изготвяне на документация за използване на резултатите и продуктите от проекта. Защита на проекта.
  1. Създаване на сайт – планиране, примерни теми
  2. Оценка на сайта – критерии
  3. Безплатни редактори за сайт –  wordpress.com,  weebly.com,sites.google.com                                                   daskalo.com/alle.bg,  wix.com,  simplesite.com, 
   1. Кратко ръководство за работа с WordPress.com
   2. Първи стъпки при работа в weebly.com

WEB базирани образователни ресурси подходящи за самоподготовка от ученици в VIII клас