7 клас

Входно ниво – ТУК

Правила за поведение в компютърен кабинет – тук

Електронен учебник – Домино

Файлове към задачите и упражненията от учебника – ТУК

I. КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 1. Основни технически параметри на компютърната система
 2. Средства и методи за защита на информация  (преговор на урока)
 3. Компютърна система и защита на данните. Обобщение.

II. Компютърна текстообработка

 1. Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи – (източник)
 2. Създаване на таблица.
 3. Редактиране на таблица.
 4. Форматиране на таблица.
 5. Работа с таблици
 6. Вмъкване на нетекстови обекти (източник)
 7. Упражнение

III. Обработка на таблични данни

 1. Създаване и форматиране на електронна таблица
 2. Основни операции с клетки и области в електронна таблица
  • Упражнение – отворете файла formula.xlsx към зад.1 и зад.2 в урока
  • самостоятелна работа –тук , kurs.xlsx
  • допълнителна задача – Tema2-upr.xlsx
 3. Сортиране и търсене на данни в таблица.
 4. Операции с таблични данни. Упражнение (източник)
 5. Създаване и оформяне на диаграма
 6. Отпечатване на таблица
 7. Компютърна текстообработка и обработка на таблични данни. Обобщение
  • прикачен файл за задача1- Results.xlsx
 8. ТЕСТ, задача    

IV. Звукова и видеоинформация

 1. Създаване на видеоклип, съдържащ графична и звукова информация.
 2. Конвертиране и съхраняване на видеофайл в различни файлови формати.

V. Компютърна презентация

 1. Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видеообекти.

 2. Използване на диаграми, графики, графични схеми и таблици в презентация.

  1. Гледайте видеото: Weather_forecast
  2. Задача
  3. папка с ресурсите за задачата – ТУК

Изходно ниво – ТУК

 

Реклама