7 клас

Входно ниво – ТУК

Правила за поведение в компютърен кабинет – тук

I. КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

  1. Основни технически параметри на компютърната система