7 клас

Входно ниво – ТУК

Правила за поведение в компютърен кабинет – тук

Електронен учебник – Домино

Файлове за задачите и упражнениятя към учебника – ТУК

I. КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 1. Основни технически параметри на компютърната система
 2. Средства и методи за защита на информация  (преговор на урока)
 3. Компютърна система и защита на данните. Обобщение.

II. Компютърна текстообработка

 1. Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи – (източник)
 2. Създаване на таблица.
 3. Редактиране на таблица.
 4. Форматиране на таблица.
 5. Работа с таблици
 6. Вмъкване на нетекстови обекти (източник)
 7. Упражнение

III. Обработка на таблични данни

 1. Създаване и форматиране на електронна таблица