6 клас

Входно нивоТУК

Правила за работа в компютърен кабинет – тук

I. Операционна система и носители на информация

 1. Основни единици за измерване на информация – (мисловна карта на урока)
 2. Операционна система. Файлова структура на организация на данните
 3. Носители на информация и файлови формати
 4. Оперционна система и носители на информация – Упражнение
  1. Функции на операционната система
  2. Файлови формати 1Файлови формати 2
  3. Носители на информация
  4. Проверка на знанията – тест

II. Компютърна текстообработка

 1. Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език
  1. Задача
 2. Вмъкване и форматиране на графични изображения  от  библиотека  и файл.
  1. Задача 1
  2. Задача 2
 3. Търсене и замяна на текст. Получаване на помощ.
  1. Задача –– (keik.docx)
 4. Форматиране на страница. Отпечатване на текстов документ.
  1. Задача 1: Отворете файла print.docx и изпълнете указанията в него.
  2. Задача 2: Отворете файла patni_znatsi.doc и изпълнете указанията
  3. Задача 3,
 5. Упражнение 1
  1. Състезание с коне
 6. Упражнение 2
  1. Задача 1

III. Обработка на таблични данни

 1. Електронни таблици
  1. Задачи
  2. форматиране на клетки – видео
  3. разширяване на колони – видео
 2. Използване на формули и функции
 3. Форматиране на клетките и данните в тях
 4. Упражнение
 5. ТЕСТ- отвори

IV. Работа с графични изображения

 1. Основни графични файлови формати (Урок 16)
 2. Сканиране, обработване и запазване на изображение.
 3. Обработка на изображение
  1. промяна на графично изображение – видео
  2. ЗадачаRose.jpg
 4. Упражнения върху графични файлове