6 клас

Входно нивоТУК

Правила за работа в компютърен кабинет – ТУК

       Електронно четим учебник – тук ,  ресурсни файлове към учебника – тук

I. Операционна система и носители на информация

 1. Основни единици за измерване на информация – (преговор на урока)
 2. Операционна системаФайлова структура на организация на данните
  • упражнение – файлова структура
 3. Носители на информация и файлови формати.(преговор)
 4. Оперционна система и носители на информация – обобщение
  1. Проверка на знанията – тест
  2. Функции на операционната система
  3. Файлови формати 1
  4. Носители на информация
 1.  

II. Компютърна текстообработка

 1. Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език
  1. Задача (да припомним форматиране на абзац)
 2. Вмъкване и форматиране на графични изображения  от  библиотека  и файл.
  1.  Прикачен файл 3D-glasses.docx  (изображения-3D очила)
  2.  Домашна работа – ТУК
 3. Търсене и замяна на текст. Получаване на помощ.
  1. Задача – (прикачен файл – keik.docx)
 4. Форматиране на страница. Отпечатване на текстов документ.
  1. Задача 1: Отворете файла print.docx и изпълнете указанията в него.
  2. Задача 2: ресурсен файл – patni_znatsi.doc
 5. Форматиране на текстов документ – упражнение
  1. Задача 1
  2. Задача 2

III. Обработка на таблични данни

 1. Създаване на таблица по модел с данни от различен тип. Формат на представяне на данните (преговор на урока)
  1. форматиране на клетки – видео
  2. разширяване на колони – видео
  3. Задачи
  4. Упражнение
 2. Формули и функции с таблични данни
  • Прикачен файл към задача 1 и 2:  Travel1.xlsx
  • Прикачен файл към задача 6: ТУК  
 3. Характеристики на оформлението на клетките и данните. (преговор)
 4. Обработване на таблични данни
 5. ОБОБЩИТЕЛЕН ТЕСТ (WORD и EXCEL)- тук

IV. Работа с графични изображения

 1. Основни графични файлови формати
 2. Сканиране, обработване и запазване на изображение.
 3. Създаване и редактиране на изображение. Упражнение
 4. Обработка на изображение
  1. промяна на графично изображение – видео
  2. ЗадачаRose.jpg
 5. Упражнения върху графични файлове

V. Компютърна презентация

 1. Създаване на презентация по зададена съдържателна част. Форматиране на графични и текстови обекти.
 2. Използване на звукови файлове и звукови ефекти.
 3. Анимационни ефекти и времетраене на слайд. Настройки на дизайна.
 4. Мултимедийни обекти в слайд. (упражнение)

VI. Интернет и интегриране на дейности.

 1. Същност на глобалната мрежа интернет. Основни начини за достъп до интернет.

ИЗХОДНО НИВО: ТУК