ППОП

ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Първи раздел. ТЕКСТООБРАБОТКА

 1. Същност на компютърната текстообработка
 2. Създаване и редактиране на текст.
 3. Форматиране на документ
 4. Вмъкване, редактиране и форматиране на таблица
 5. Използване на рамки и фонове.  Настройка на страница.
 6. Създаване и използване на стилове (видеоурок 1, видеоурок 2)
 7. Приложение на компютърната текстообработка в стопанската кореспонденция

Втори раздел. ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 

 1. Предназначение и възможности на  електронните таблици
 2. Форматиране. Автоматично попълване на клетки. Серии от данни
 3. Използване на формули. Адресиране. Видове адреси.
 4. Използване на вградени функции

Реклама

Последни публикации