Национално външно оценяване на дигиталните компетентности

Национално външно оценяване на дигиталните компетентности – САЙТ

 1. Европейската референтна рамка за дигиталните
  компетентности на ниво „самостоятелно ниво на владеене“отвори
 2. Дигитални компетенции – отвори

Упражнения за подготовка:

 1. Excel
 2. Как да редактирам диаграма в Excel
 3. HELP: Как се търси в Google?

Модул 1

 1. Test 01 – M1-07-07-2016
 2. Тестови въпроси от НВО-2017
 3. Примерен тест 2018 с отговори
 4. Тест вариант 1 с критерии
 5. Тест вариант 2 с критерии
 6. Тест вариант 3 с критерии
 7. Тест вариант 4 с критерии

Модул 2

 1. Примерна задача + критерии – ресурси (DK_zadanie.xls)
 2. Задача 2017г – ресурси (prot_A-2016..xls)
 3. задача 1 – ресурси (Vodopadi-info.doc)
 4. задача 2 – ресурси (Climate.xls)
 5. задача 3 – ресурси (Climate.xls)
 6. задача 4 – ресурси (Climate.xls)

Допълнителни материали за самоподготовка – сайт1 (+ видео)сайт2

Тренировъчни изпитиE-Competence

Реклама