9 клас

Правила за работа в компютърен кабинет – ТУК

ВХОДНО НИВО – тук

Учебник в PDF формат: изд. Домино

Учебник в PDF формат: изд. Изкуства

Модул „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“

 1. Суперкомпютри, грид и облачни технологии
 2. Системи за глобално позициониране
 3. Обобщение – компютърни системи.

Модул „КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ“

 1. Локални и глобални компютърни мрежи. Услуги  – (друг източник)
 2. Основни комуникационни устройства и съобщителни среди. – (файл-2)
 3. Свързване и конфигуриране на малка мрежа
 4. Споделяне на ресурси в локална мрежа
 5. Защита на информацията в мрежова среда
 6. Защита на личните данни
 7. Информация и услуги за гражданите в интернет
 8. Електронна търговия
 9. Компютърни системи. Компютърни мрежи и услуги.

Модул „ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ“

 1. Работна среда на текстообработваща система. Преговор с допълнение.
 2. Шаблони и теми в текстов документ.
 3. Сортиране на електронна таблица по няколко признака.
 4. Филтриране на данни в електронна таблица – (видео)
 5. Валидиране на данни в електронни таблици.
 6. Циркулярни документи
 7. Формуляри в MS Word.
 8. Изготвяне на справки в ЕТ
 9. Обобщаване на данни в ЕТ

Модул „РАБОТА ПО ПРОЕКТ“

 1. Проект