9 клас

Начален инструктаж за работа в компютърен кабинет – тук

ВХОДНО НИВО – тук

Модул „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“

  1. Суперкомпютри, грид и облачни технологии
  2. Системи за глобално позициониране  (създаване на инфографика)

Модул „КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ“

  1. Локални и глобални компютърни мрежи. Услуги  – (друг източник)
  2. Основни комуникационни устройства и съобщителни среди. – (файл-2)
  3. Свързване и конфигуриране на малка мрежа
  4. Споделяне на ресурси в локална мрежа
  5. Защита на информацията в мрежова среда
  6. Защита на личните данни
  7. Информация и услуги за гражданите в интернет

Модул „ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ“

Модул „РАБОТА ПО ПРОЕКТ“