9 клас

Правила за работа в компютърен кабинет – ТУК

ВХОДНО НИВО – тук

Учебник в PDF формат: изд. Домино

Учебник в PDF формат: изд. Изкуства

Модул „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“

 1. Суперкомпютри. Бъдеще на компютърните системи.
 2. Грид и облачни технологии
 3. Системи за глобално позициониране
 4. Обобщение – компютърни системи.

Модул „КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ“

 1. Локални и глобални компютърни мрежи. Услуги (източник-2)
 2. Основни комуникационни устройства и съобщителни среди. (източник-2)
 3. Свързване и конфигуриране на малка мрежа
 4. Споделяне на ресурси в локална мрежа
 5. Защита на информацията в мрежова средa
 6. Защита на личните данни
 7. Информация и услуги за гражданите в интернет
 8. Електронна търговия
 9. Компютърни системи. Компютърни мрежи и услуги.

Модул „ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ“ 

 1. Работна среда на текстообработваща система. Преговор с допълнение.
 2. Шаблони и теми в текстов документ.
 3. Създаване на циркулярно писмо
 4. Формуляри в MS Word.
 5. Сортиране на електронна таблица по няколко признака.
 6. Филтриране на данни в електронна таблица – (видео)
 7. Валидиране на данни в електронни таблици.
 8. Техники за пресмятане в електронни таблици
 9. Изготвяне на справки в ЕТ
 10. Обобщаващи таблици  (PivotTables) – (видео)
  1. Упражнение: Обобщаване на данни – (прикачен файл – oborot.xlsx)
 11. Kahoot – приложни програми
 12. Обобщение

Модул „РАБОТА ПО ПРОЕКТ“

 1. Работа по проекти.
  1. РАЗРАБОТВАНЕ_НА_ПРОЕКТ
  2. ПРЕДСТАВЯНЕ_НА_ПРОЕКТ
  3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ_ЗАЩИТА-ПРОЕКТ

Реклама