ИТ 9 клас

Модул „Информационни технологии и компютърни системи“

 1. Компютърни и операционни системи
 2. Използване на съвременни периферни устройства при изработване на проекти
 3. Супер компютри. Grid и Cloud технологии
 4. Мобилни комуникации и операционни системи за мобилни телефони
 5. Мобилни комуникации

Модул „Текстообработка“

 1. Работна среда на Microsoft Word 2010. Ленти с менюта и инструменти
 2. Шаблони и теми за текстови документ
  1. Упражнение – стилове, шаблони
 3.  Постоянно заглавие. Бележки под линия. Списъци. Многоколонен текст. Изчисления в таблици
  1. Упражнение – Постоянно заглавие. Бележки под линия. Списъци.
 4. Циркулярни документи
 5. Съставяне на сложни циркулярни документи
 6. Публикуване чрез Microsoft Office Publisher
 7. Създаване на рекламна брошура на училището, в което учите. Работа по проект с използване на Microsoft Office Publisher

Модул „Електронни таблици“

 1. Филтриране на данни в електронни таблици
 2. Валидиране на данни
 3. Обобщаващи (Pivot) таблици
 4. Условно сумиране на данни
 5. Организиране на екскурзия – работа по проект
  1. Основни грешки в Microsoft Excel и как се поправят

Модул „Компютърна графика“
Раздел „Изчертаване на геометрични чертежи“

 1.  Основни понятия на компютърната графика. Запознаване с програмата Dia
 2.  План за евакуация – работа по проект
 3. Изработване на блок схема – работа по проект

Раздел „Създаване на триизмерни обекти“

 1. Създаване и обработка на триизмерни графични обекти
 2. Създаване на триизмерeн обект „Дом в природата” – работа по проект

Модул „Създаване на мултимедийни продукти“
Раздел „Интернет страници“

 1. Създаване на интернет страници. Параграфи, изображения, таблици
 2. Елементи на интернет страници. Заглавия, списъци, специални символи
 3. Потребителски форми в интернет страници
 4. Използване на каскадни стилове в интернет страници. Работа по проект „Домашни любимци”
 5. Позициониране и търсене с Google maps
 6. Работа по проект „Моето място на картата“

Раздел „Работа със звук и видео“

 1. Създаване на видео документ
 2. Създаване на аудио документ
 3. Работа по проект „Европа”

Модул „Интегриране на ИТ. Самостоятелна разработка на проекти“

 1.  Интегриране на ИТ. Работа по проект:
  1.1. „Седемте чудеса на света“
  1.2. Уеб сайт „Периферни устройства”
 2. Интегриране на ИТ. Работа по проект
  2.1. Визитна картичка
 3. Интегриране на ИТ. Работа по проект
  3.1. „Озеленяване“
 4. Интегриране на ИТ. Работа по проект
  4.1. „Моето училище“
 5. Интегриране на ИТ. Работа по проект
  5.1. „Циркулярно писмо“
 6.  Годишен преговор
 7.  Годишен преговор