Информатика 10

ВХОДНО НИВО – тест отвори

 1. Същност на алгоритмите
  1. Упражнение 1
  2. Упражнение 2
 2. Начини за описание на алгоритми
  1. Упр 1-a  ,  Упр. 1-б
  2. Упражнение 2
  3. Упражнение 3  , (тест1)
 3. Среди за програмиране
  1. Упражнение 1
  2. Средата wxdevcppизтегли и инсталирай
  3. Онлайн компилатор – Compile C++
 4. Езикът С++
 5. Основи на програмирането на С++ (1 част)
  1. Упражнение 1
  2. Упражнение 2
 6. Основи на програмирането на С++ (2 част)
  1. Упражнение 3
  2. Упражнение 4
 7. Аритметични операции в С++Друг източник по темата )
  1. Домашна работа
  2. Упражнение 1
  3. Упражнение 2
 8. Задачи линейни алгоритми – изтегли
  1. Упражнение
 9. Условен оператор IF – урок   (Примерни задачи – IF)
  1. Упражнение 1
  2. Упражнение 2
  3. Самостоятелна работа