5 клас

ТЕСТ ВХОДНО НИВО – ТУК

Правила за работа в компютърен кабинет – ТУК

Електронен учебник – изд. Домино

Материали към учебникатук

I. КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 1. Въведение в информационните технологии и компютърните системи.
  1. задача 1 –  групиране
  2. задача 2 –  кръстословица
  3. самостоятелна работа – работен лист
 2. Диалог на потребителите с компютърни приложения (преговор на урока)
  1. задача 1 – елементи на прозорец
  2. задача 2 – съвпадащи двойки
  3. задача 3 – решетка с думи
 3. Носители на информация и устройства за достъп до носители на информация  (преговор на урока)
  1. задача 1- тук
  2. задача 2 – тук
 4. Файлова структура на организация на данните (преговор).
 5. Действия с файлове и папки (преговор).
  1. домашна работа 
 6. Обобщение
  1. съвпадащи двойки
  2. липсващи думи
  3. Обобщителен тест – тук

II. ИНТЕРНЕТ

 1. Използване на интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в интернет. (преговор на урока)
  1. Дискусия
  2. Упражнение 1
  3. Браузъри
  4. Правила за безопасна работа в интернет.
  5. Живей безопасно
 2. Електронна поща
 3. Изпращане и получаване на електронно писмо. Прикачени файлове. (преговор на урока)
 4. Търсене на информация по зададена тема (преговор на урока)
  1. Упражнение 1
  2. Упражнение 2

III. Звук и видео информация

 1. Работа със звукова и видео информация
 2. Тест – Интернет. Звук и видео

IV. Създаване и обработка на графично изображение

 1. Зареждане, обработване и запазване на графично изображение.
 2. Цветови палитри. Избор на цвят и оцветяване на графично изображение. (преговор)
 3. Инструменти за изчертаване и рисуване със свободна ръка. (преговор 1 част, преговор 2 част)
  1.  ЗАДАЧА – отвори
  2. Упражнение 2
 4. Вмъкване на текст в графично изображение.
 5. Преобразуване на графично изображение и на части от него. Отпечатване на графично изображение.
 6. Създаване и обработка на графично изображение (упражнение)
 7. Какво научихте до тук.

V. Компютърно моделиране (Scratch)

 1. Преговор от 3 и 4 клас. Списък на блоковете в  Scratch.
 2. Създаване на графични изображения с изучавaн език за блоково програмиране.
 3. Създаване и използване на собствени блокове или подпрограми.
 4. Създаване и използване на собствени блокове или подпрограми.(упражнение)
  1. Упражнение 2
 5. Създаване на образователен проект със средствата на изучаван език за блоково програмиране – алгоритми за размяна на стойности и броене на елементи.
 6. Упражнениесамостоятелна работа
  1.  прикачен файл – labirint.png
 7. Работа по проект
 8. ОБОБЩИТЕЛЕН ТЕСТ

VI. Компютърна текстообработка

 1. Зареждане, редактиране и съхраняване на текстов документ.
  1. основни понятия и правила – задачи
  2. ресурсен файл – notice.docx
 2. Въвеждане и редактиране на текстов документ.
  1. задача 1 – изтегли файл – pravila.docx
  2. задача 2 – изтегли файл – song.docx
  3. задача 3 – изтегли файл – CitiesBG.docx
 3. Форматиране на текст на ниво символи.
  1. Упражнение – изтегли файл – zlatnoto_momiche.docx
  2. Домашна работа – изтегли файл – format.docx
 4. Форматиране на текст на ниво абзац.
  1. Задача 1
  2. Задача 2 – изтегли файл – text.docx
 5. Форматиране на текстов документ
  1. Задача 1
  2. Задача 2 – изтегли файл – revolyotsioneri docx

VII. Обработка на таблични данни.

 1. Електронни таблици – предназначение, основни елементи.
  1. прикачен файл – party.xlsx
  2. Задача 1 – прикачен файл (prof.xlsx)
 2. Диаграми
  1. Задачи
 3. Електронни таблици (Упражнение)
  1. Съвпадащи двойки
  2. Състезние с коне

VIII. Компютърна презентация

 1. Основни елементи на компютърната презентация. Разглеждане и демонстриране на готова презентация.
  1. Упражнениеafrica.pptx
 2. Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображения
  1. Упражнение
 3. Създаване на презентация по зададена съдържателна част. Форматиране на графични и текстови обекти

Реклама