5 клас

ТЕСТ ВХОДНО НИВО – ТУК

Правила за работа в компютърен кабинет – ТУК

файлове към учебникатук

I. КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 1. Въведение в информационните технологии и компютърните системи.
  1. задача 1 –  групиране
  2. задача 2 –  кръстословица
 2. Диалог на потребителите с компютърни приложения (преговор на урока)
  1. задача 1 – елементи на прозорец
  2. задача 2 – съвпадащи двойки
  3. задача 3 – решетка с думи
 3. Носители на информация и устройства за достъп до носители на информация  (преговор на урока)
  1. задача 1- тук
  2. задача 2 – тук
 4. Организация на данните (преговор). Копиране и преместване на файлове и папки (преговор).
  1. Обобщение
    1. съвпадащи двойки 1
    2. липсващи думи
    3. кръстословица
    4. съвпадащи двойки 2
  2. Обобщителен тест – тук

II. ИНТЕРНЕТ

 1. Използване на интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в интернет. (преговор на урока)
  1. Дискусия
  2. Упражнение 1
  3. Браузъри
  4. Правила за безопасна работа в интернет.
  5. Живей безопасно
 2. Електронна поща
 3. Изпращане и получаване на електронно писмо. Прикачени файлове. (преговор на урока)
 4. Търсене на информация по зададена тема (преговор на урока)
  1. Упражнение 1

Звук и видео информация

 1. Работа със звукова и видео информация

Създаване и обработка на графично изображение

 1. Зареждане, обработване и запазване на графично изображение
 2. Цветови палитри. Избор на цвят и оцветяване на контурно графично изображение.
 3. Инструменти за изчертаване и рисуване със свободна ръка.
 4. Преобразуване на графично изображение и на части от него. Отпечатване на графично изображение.
 5. Какво научихте до тук.

Компютърна текстообработка

 1. Зареждане, редактиране и съхраняване на текстов документ.
 2. Въвеждане и редактиране на текстов документ.
 3. Форматиране на текст на ниво символи и на ниво абзац – алтернативен електронен учебник „Домино“

УРОК 18

Урок 25-26: Електронни таблици

 1. Упражнения
  1. Съвпадащи двойки
  2. Състезание с коне

ТЕСТ Изходно ниво